preloader

Badania EKG metodą Holtera

Standardowe badanie EKG pozwala na ocenę pracy elektrycznej serca i trwa zwykle do kilkudziesięciu sekund. W przypadku okresowo występującej arytmii (napadowej) może okazać się ono zbyt krótkie by zarejestrować nieprawidłowości. Badaniem, dzięki któremu można obserwować pracę serca przez całą dobę lub dłużej jest EKG wykonane metodą Holtera. W Lublinie w naszej Poradni podczas wizyty kwalifikujemy chorych do badania EKG metodą Holtera, wystawiamy skierowania na to badanie, pouczamy Pacjentów jak właściwie zachowywać się podczas noszenia aparatu oraz interpretujemy wyniki, a następnie proponujemy dalsze leczenie, jeśli istnieją ku temu wskazania. 
 

W celu wykonania badania EKG Holtera w naszej Poradni w Lublinie umawiamy wizytę, podczas której pielęgniarka zakłada aparat. Urządzenie składa się z 3 elementów: elektrod, przewodów elektrycznych oraz rejestratora. Elektrody przyklejane są w 6-12 miejscach na klatce piersiowej Pacjenta, przewody elektryczne łączą elektrody z rejestratorem przyczepianym do paska lub wieszanym na szyi.


Dodatkowo Pacjent otrzymuje polecenie zapisywania wykonywanych czynności fizycznych, zmian w stanie psychicznym oraz innych ważnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na samopoczucie. Zestawienie zapisu pracy serca oraz notatek pozwala na dokładniejszą interpretację wyniku. 


Podczas badania EKG metodą Holtera nie należy „oszczędzać się”. Pacjent powinien podejmować standardową lub większą niż zwykle aktywność fizyczną, co pozwala sprawdzić reakcje serca na różnego typu obciążenia. Nie należy w czasie rejestracji brać kąpieli lub prysznica, gdyż aparaty nie są wodoodporne.


Dla własnego komfortu czynności higieniczne należy wykonać przed założeniem aparatu, jednak stosowane środki do kąpieli nie powinny pozostawiać na skórze tłustej powłoki – może to uniemożliwić stabilne przymocowanie elektrod z aparatu Holtera. W Lublinie zapraszamy do naszej Poradni osoby, które skarżą się na kołatania serca, zasłabnięcia  lub utraty przytomności oraz otrzymali zalecenie wykonania badania EKG metodą Holtera.  


Po upływie zaplanowanego czasu rejestracji (1-3 doby) zapis EKG Holtera odczytywany jest przez lekarza i przedstawiany w postaci standardowego raportu.